SEE SPEAK FOLLOW

Visueel × Onderzoekend × Aansluitend

See Speak Follow’ is een communicatietool in spelvorm dat ontwikkeld is door Danee. Dit is tot stand gekomen nadat er onderzoek is gedaan naar de onderzoeksvraag: ‘Hoe dient een communicatietool over de danskunst, die zicht richt op een persoonlijke zienswijze, eruit te zien waarbij de kijkervaring van 15-18 jarigen verwoord kan worden?’. De tool sluit aan bij de 3 aspecten van Kunsteducatie, namelijk productie (kunst maken), receptie (kunst beschouwen) en reflectie (nadenken over kunst). ‘See Speak Follow‘ is zo opgebouwd dat het zich eerst richt op receptie en reflectie en je vervolgens in aanraking brengt met productie.

De tool is zo gevormd dat er door middel van de sociaal constructivistische leertheorie kennis wordt verkregen. Kennis komt tot stand doordat iedereen informatie op een andere manier interpreteert. De interpretatie die wordt gevormd is afhankelijk van voorkennis en associaties die personen hebben. Door de interpretaties met elkaar te delen worden gedachtes gespiegeld met die van anderen. Op deze manier wordt de kennis vergroot en kan het zijn dat jongeren samen tot een nieuwe betekenis komen. Doordat er naar dezelfde dans wordt gekeken en er vervolgens  in gesprek wordt gegaan over deze dans, helpt het 15-18 jarigen om dans te interpreteren en de persoonlijke zienswijze te verwoorden.

Onderzoekend, visueel en aansluitend contact?
Stuur dan een mailtje naar daneeklever@hotmail.com

 

harold dello 1